V  Ogólnopolski Konkurs Młodych Gitarzystów im. K. Sosińskiego

 Komunikat

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 6 września 2019 r. w naszej szkole rozpoczął się proces wdrażania e-dziennika (szkolenie pracowników, wprowadzanie danych do systemu, dostosowywanie szablonu zewnętrznego e-dziennika do realiów szkoły, poprawa błędów pojawiających się w jego systemie, nauka wypełniania przez pedagogów).

 

Ww. e-dziennik obowiązywać będzie od dnia 1 września 2020 roku.

 

W obecnym roku szkolnym - 2019/2020 obowiązująca jest, jak dotychczas, dokumentacja papierowa.

 

Po zakończeniu prac wdrożeniowych e-dziennika uzyskacie Państwo loginy z dostępem do kont swoich dzieci.

 

 

Dyrekcja PSM im. A. Tansmana w Łodzi

 


 

Komunikat

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że zostały opracowane imienne karty ocen dla każdego ucznia szkoły. Będą one służyły do wpisywania ocen uzyskanych przez Państwa dzieci w kolejnych okresach nauki (oceny śródsemestralne, semestralne, końcoworoczne) obecnego roku szkolnego oraz podczas przesłuchań.

 

Ww. karty należy odebrać osobiście u nauczycieli wychowawców.

 

Karty należy zatrzymać w domu.

 

Uczeń przynosi je jedynie do wychowawców we wskazanych przez nauczycieli teoretyków terminach (wpis w zeszycie przedmiotowym) oraz na przesłuchania i egzaminy.

 

 

Dyrekcja PSM im. A. Tansmana  w Łodzi

 


XXI Międzynarodowy Festiwal Chóralny - Bułgaria

 Terminarz przesłuchań i popisów w roku szkolnym 2019/20 - I semestr

 

 


ROZSTRZYGNIĘCE KONKURSU "MAŁA KALIGRAFIA"

 Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

UWAGA!!!


NOWE DOKUMENTY DO POBRANIA W ZAKŁADCE: REKRUTACJA

 


Sprawdzian końcowy z audycji muzycznych 2018/2019

 

Skrytp - XX wiek

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I st.
im. Aleksandra Tansmana

92-207 Łódź, Widzew - ul. Szpitalna 5/7

sekretariat tel. 42 674-45-05;
portiernia tel. 42 674-30-76 od godz. 14.00 do 19.00